TR EN
X
Bireysel Emeklilik Sigortası
 

 

Bireysel Emeklilik Sigortası; Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak 
üzere oluşturulan, gönüllü katılıma dayalı, özel bir emeklilik sistemidir.

 

Bir anlamda da bireyler tarafından sürekli takip edebilme kolaylığı ve şeffaflık içeren fon yönetimidir.

Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun metotlarla yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Emeklilik Sistemine girmek isteyen kişiler emeklilik şirketi tarafından açılacak emeklilik hesabına her ay tasarrufları ölçüsünde para yatırarak sisteme dahil olabilmektedir. Kişiler, sisteme giriş tarihinden itibaren 10 yıl sistemde kalmak koşulu ve 56 yaş sınırı tamamlandıktan sonra emekli olarak, isteğe bağlı olarak aylık maaş geri ödemesi ve/veya toplu para geri ödemesini seçerek sistemden çıkabilirler. 
Bireysel Emeklilik Sigortaları kişilere özel teminat ve şartlarla hazırlanmakta olup, planlar bu doğrultuda isteğe bağlı olarak belirlenmektedir.